Ευκαιρίες Εργασίας

Ελάτε μαζί μας στην επιτυχία!

Το EasyBuy προσφέρει ενδιαφέρουσες και προκλητικές θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς καθηκόντων.

 

Διαδικασία Πρόσληψης

H διαδικασία πρόσληψης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

 

1. Αποστολή Βιογραφικού.

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απλό ταχυδρομείο 

 

2. Αξιολόγηση Αίτησης.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του EasyBuy αξιολογεί όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις, ελέγχοντας ότι καλύπτουν όλα τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε διαθέσιμη θέση εργασίας. Όλες οι αιτήσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τα δυνατά σημεία και την ειδικότητα του κάθε υποψηφίου και φυλάσσονται για μελλοντικές θέσεις εργασίας. 

 

3. Δομημένες Συνεντεύξεις.

Για να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης είναι δίκαιη, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται με βάση τις αντίστοιχες ιδιότητες που απαιτούνται για την εκάστοτε θέση εργασίας. Οι ιδιότητες αυτές μεταφράζονται σε δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές απαραίτητες για την επιτυχή ανταπόκριση του υποψηφίου στα καθήκοντα της κάθε θέσης. 

 

4. Ενημέρωση.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

 

5. Προσφορά Εργασίας.

Όταν κάποιος υποψήφιος φτάσει στο τελικό στάδιο επιλογής, λαμβάνει προσφορά θέσης εργασίας στο EasyBuy 

 

Αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας και έχεις έμπνευση και όρεξη για δουλειά, έλα να αναπτύξεις μαζί μας μια μεγάλη επαγγελματική καριέρα. Εμείς θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected]